Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto souhlasem nám dáváte možnost zasílat vám e-mailový newsletter. Najdete v něm naše nejzajímavější akce, cenové nabídky, novinky, soutěže, či nové služby. Posíláme ho obvykle jednou za měsíc. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Pokud souhlas se zasíláním dalších informací neudělíte, na váš email nebudou chodit naše nejzajímavější akce, cenové nabídky, novinky, soutěže, či nové služby provozovatele.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a potvrzení věku

Zakliknutím políčka vyjadřuji jako dotčená osoba svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa společností MSTEX sro, se sídlem Bystrička 472, 038 04 Bystrička, Slovenská republika, IČO 50322826, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina , Oddíl: Sro, ve vložce číslo 65629 / L, jako provozovatelem, a to za účelem zasílání marketingové komunikace týkající se obecných informací o novinkách (obecný newsletter), prostřednictvím e-mailu. Tento souhlas se zároveň považuje za souhlas se zasíláním zpráv reklamního charakteru a zpráv elektronické pošty. Souhlas uděluji na dobu až do odvolání.

Zároveň beru na vědomí, že ve smyslu příslušných právních předpisů může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů samostatně vyjádřit pouze osoba, která dosáhla věku 16 let, přičemž v případě nedovŕšenia tohoto věku se vyžaduje souhlas zákonného zástupce dané osoby. V takovém případě není možné souhlas udělit, ale je třeba kontaktovat společnost MSTEX s.r.o. na níže uvedené e-mailové adrese. Potvrzením svého souhlasu proto zároveň potvrzuji, že jsem dovršil (a) věk 16 let.

 

Informační povinnost provozovatele

Provozovatelem osobních údajů je společnost MSTEX s.r.o., se sídlem Bystrička 472, 038 04 Bystrička, Slovenská republika. Společnost MSTEX s.r.o. jmenovala za svého odpovědného zástupce Michala Števulu, e-mailová adresa info@stevula.cz, telefonní číslo +421 950 647 718.

Společnost MSTEX s.r.o. je možné kontaktovat:

a) písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti s uvedením jména a příjmení odpovědné osoby pod názvem společnosti,

b) elektronicky zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo

c) telefonicky na výše uvedeném čísle.

Právním základem zpracování osobních údajů je výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "Nařízení GDPR").

Příjemci osobních údajů jsou tito zprostředkovatelé:

  • společnost Master Internet, s.r.o. se sídlem Jiráskova 21, 602 00 Brno, Česká republika, IČ: 26277557, vedená Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 41160, jako zprostředkovatel,
  • společnost IRISOFT, s.r.o., se sídlem Soblahovská 1116/61, 911 01 Trenčín, IČO 36 332 275, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl Sro, Vložka číslo 14274 / R jako zprostředkovatel,
  • společnost The Rocket Science Group LLC (Mailchimp), se sídlem 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA, v případě e-mailové podpory a zasílání newsletterů

Dotyčná osoba má právo podat návrh na zahájení řízení, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR nebo jinými příslušnými právními předpisy. Dotyčná osoba poskytuje své osobní údaje dobrovolně a má vůči provozovateli právo

(I) požadovat přístup k osobním údajům,

(Ii) na opravu osobních údajů,

(Iii) na vymazání osobních údajů,

(Iv) na omezení zpracování osobních údajů a

(V) právo na přenositelnost osobních údajů.

Tato práva si dotyčná osoba může uplatnit kontaktováním společnosti MSTEX s.r.o. tak, jak je uvedeno výše.

Příslušné právní předpisy

Příslušným právním předpisem je především Nařízení GDPR, příslušný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy.

Provozovatelem při zpracovávání Vašich osobních je:

MSTEX s.r.o.,
se sídlem Bystrička 472, 038 04 Bystrička, Slovenská republika
IČO: 50 322 826
Spoložnosť zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, ve vložce číslo 65629 / L

 

V případě, že máte jakékoliv dotazy k tomuto dokumentu nebo použití svých osobních údajů nebo si chcete uplatnit vaše práva popsané v tomto dokumentu, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese info@stevula.cz nebo písemně na adrese naší společnosti. Případně telefonicky na čísle: +421 950 647 718.

Newsletter

Platí pro objednávky nad 1 299 Kč. Vložením e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Přihlášení

Zapomenuté heslo Zaregistrovat se

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Přihlášení

Zapomenuté heslo Zaregistrovat se

Tato stránka používá cookies. Vice info